برنزی
۸.۰۰۰.۰۰۰تومان
به همراه کمپین رایگان
 • زمان تیزر : ۳۰ ثانیه
 • مدت زمان تولید : ۱۵ روز
 • ایده پردازی و سناریو : پایه
 • استفاده از گوینده : پایه
 • موزیک متن : آماده
 • تک قسمتی یا سریالی : تک قسمتی
 • رعایت اصول پخش : دارد
 • سطح کیفی : HD
نقره ای
۱۲.۰۰۰.۰۰۰تومان
به همراه کمپین رایگان
 • زمان تیزر : ۴۵ ثانیه
 • مدت زمان تولید : ۲۱ روز
 • ایده پردازی و سناریو : پیشرفته
 • استفاده از گوینده : پیشرفته
 • موزیک متن : آرشیوی
 • تک قسمتی یا سریالی : تک قسمتی
 • رعایت اصول پخش : دارد
 • سطح کیفی : FULL HD
طلایی
۲۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
به همراه کمپین رایگان
 • زمان تیزر : ۹۰ ثانیه
 • مدت زمان تولید : ۳۰ روز
 • ایده پردازی و سناریو : فوق پیشرفته
 • استفاده از گوینده : فوق پیشرفته
 • موزیک متن : اختصاصی
 • تک قسمتی یا سریالی : سریالی
 • رعایت اصول پخش : دارد
 • سطح کیفی : ۴K