برنزی
۳۰۰.۰۰۰تومان
پشتیبانی رایگان
  • گویندگی ندارد
  • فیلم آرشیوی
  • عکس ارسالی و آرشیوی
  • کیفیت : ۷۲۰pHD
  • موزیک آرشیوی
  • ( به سفارش های روزی سه عدد به بالا تخفیف ویژه ای داده می شود )
نقره ای
۶۰۰.۰۰۰تومان
پشتیبانی رایگان
  • گویندگی نیمه حرفه ای
  • عکس ارسالی و آرشیوی
  • کیفیت : FULL HD
  • موزیک آرشیوی
  • ( به سفارش های روزی سه عدد به بالا تخفیف ویژه ای داده می شود )
طلایی
۹۰۰.۰۰۰تومان
پشتیبانی رایگان
  • گویندگی حرفه ای
  • فیلم آرشیوی
  • عکس ارسالی و آرشیوی
  • کیفیت : FULL HD
  • موزیک حرفه ای
  • ( به سفارش های روزی سه عدد به بالا تخفیف ویژه ای داده می شود )
ویژه
۱.۵۰۰.۰۰۰تومان
پشتیبانی رایگان
  • گویندگی حرفه ای
  • عکس طراحی ارسالی
  • کیفیت : FULL HD
  • موزیک حرفه ای
  • ( به سفارش های روزی سه عدد به بالا تخفیف ویژه ای داده می شود )