برنزی
۳۰۰.۰۰۰تومان
پشتیبانی رایگان
 • گویندگی ندارد
 • فیلم آرشیوی
 • عکس ارسالی و آرشیوی
 • کیفیت : ۷۲۰pHD
 • موزیک آرشیوی
 • ( به سفارش های روزی سه عدد به بالا تخفیف ویژه ای داده می شود )
نقره ای
۶۰۰.۰۰۰تومان
پشتیبانی رایگان
 • گویندگی نیمه حرفه ای
 • عکس ارسالی و آرشیوی
 • کیفیت : FULL HD
 • موزیک آرشیوی
 • ( به سفارش های روزی سه عدد به بالا تخفیف ویژه ای داده می شود )
طلایی
۹۰۰.۰۰۰تومان
پشتیبانی رایگان
 • گویندگی حرفه ای
 • فیلم آرشیوی
 • عکس ارسالی و آرشیوی
 • کیفیت : FULL HD
 • موزیک حرفه ای
 • ( به سفارش های روزی سه عدد به بالا تخفیف ویژه ای داده می شود )
ویژه
۱.۵۰۰.۰۰۰تومان
پشتیبانی رایگان
 • گویندگی حرفه ای
 • عکس طراحی ارسالی
 • کیفیت : FULL HD
 • موزیک حرفه ای
 • ( به سفارش های روزی سه عدد به بالا تخفیف ویژه ای داده می شود )