برنزی
۷۵۰.۰۰۰تومان
به همراه کمپین رایگان
 • اینستاگرام: ۵ پیج تبلیغات هفتگی
 • تلگرام : ۵ پیج تبلیغات هفتگی
 • تبلیغات ایمیلی: ۱۰۰۰ عدد
 • تبلیغات گوگلی : ندارد
 • تبلیغات اپلیکیشن : ندارد
 • محتوای اینستاگرام : ندارد
 • فالوور اینستاگرام : واقعی ۲k
 • ممبر تلگرام : واقعی ۱.۵k
نقره ای
۱.۰۰۰.۰۰۰تومان
به همراه کمپین رایگان
 • اینستاگرام: ۶ پیج تبلیغات هفتگی
 • تلگرام : ۶ پیج تبلیغات هفتگی
 • تبلیغات ایمیلی: ۲۰۰۰ عدد
 • تبلیغات گوگلی : ندارد
 • تبلیغات اپلیکیشن : یک عدد
 • محتوای اینستاگرام : پست با هشتک حرفه ای
 • فالوور اینستاگرام : واقعی ۵k
 • ممبر تلگرام : واقعی ۳k
طلایی
۱.۸۰۰.۰۰۰تومان
به همراه کمپین رایگان
 • اینستاگرام: ۸ پیج تبلیغات هفتگی
 • تلگرام : ۸ پیج تبلیغات هفتگی
 • تبلیغات ایمیلی: ۵۰۰۰ عدد
 • تبلیغات گوگلی : ۱۵۰عدد هفتگی
 • تبلیغات اپلیکیشن : یک عدد
 • محتوای اینستاگرام : پست با هشتک حرفه ای
 • فالوور اینستاگرام : واقعی ۱۰k
 • ممبر تلگرام : واقعی ۵k